XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 III edycja - rok 2000 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 15-16 lutego 2000 r.
Miejsce: Hotel Radisson SAS, Szczecin

Patronat Honorowy: Hanna Suchocka – Minister Sprawiedliwości RP i Prokurator Generalny RP
Gospodarz Honorowy: Danuta Wałcerz – Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 

Sponsorzy:
TU Allianz (Życie) Polska S.A
Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.
TUiR WARTA S.A.

Patronat Medialny:
„ASEKURACJA&RE"
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo i Gospodarka
Obserwator Zachodniopomorski
„Tygodnik 100% ubezpieczeń”

Tematyka:
uświadomienie potrzeby współpracy firm ubezpieczeniowych na rzecz poprawy jakości  usług, ochrona interesów towarzystw ubezpieczeniowych i ubezpieczonych, wzrost świadomości skutków przestępczości ubezpieczeniowej wśród uczestników rynku ubezpieczeniowego. 

Ilość uczestników: 120 osób


Organiztor  
  

 Partnerzy