XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 Polska Izba Ubezpieczeń 

ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawa
tel. 22 42 05 105, 22 42 05 106; fax. 22 42 05 107
  e-mail: office@piu.org.pl
http://piu.org.pl

Organiztor  
  

 Partnerzy