XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

Do udziału w konferencji zapraszamy: 

- prezesów i członków zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, 
- dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego i kontroli, 
- dyrektorów i kadrę zarządzającą działami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości ubezpieczenowej i likwidacją szkód w TU,
- dyrektorów oddziałów, 
- przedstawicieli policji, 
- prokuratur, 
- sądów,
- przedstawicieli branżowych wydawnictw. 
 
Rokrocznie uczestnikami konferencji są także doktoranci i studenci wyższych uczelni.  Cieszymy się, że nasza konferencja i wysnuwane podczas obrad wnioski przyczyniają się do pogłębiania wiedzy, a często stają się przyczynkiem do powstawania nowych, cennych prac naukowych. Zapraszamy więc serdecznie przedstawicieli uczelni - studentów, magistrantów, doktorantów, a także ich opiekunów - Szanownych Profesorów, Dziekanów, Rektorów i pracowników naukowych wyższych uczelni w Polsce, które kształcą w kierunkach związanych z ubezpieczeniami.

Organiztor  
  

 Partnerzy