XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 

PROGRAM 

XVII Konferencji PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta

Hotel Radisson BLU, Szczecin
3-4 kwietnia 2014 r.

3 kwietnia 2014 r. (czwartek)
 
8.00 – 9.00 akredytacja uczestników konferencji – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU
9.00 – 9.10 oficjalne otwarcie Konferencji – sale Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU  
Marek Sztark - Prezes Zarządu SZCZECIN-EXPO
Towarzystwa 
Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
 
9.10 – 9.40 prof. zw. dr hab. Irena Hejduk – Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Zaufanie jako składnik wartości biznesu

9.40 – 10.10 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
; Jacek Jurzyk – Koordynator Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
Granice odpowiedzialności karnej za przestępstwo rozpowszechniania informacji z postępowania karnego z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej


Regulacje i instytucje służące przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej a jej społeczna akceptacja oraz zagadnienie komunikacji z klientami zakładów ubezpieczeń

 dr Anna Bera - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania 
 i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

10.10 – 10.40 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Polskiej Izby  Ubezpieczeń, Warszawa 
Przestępczość ubezpieczeniowa – ewolucja zjawiska
 
10.40 – 11.10 Robert Dąbrowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA; Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Ryzyka dla rynku finansowego. Gdzie leży horyzont...? Sektory, czy rynek...? Czy to teoria, czy rzeczywistość...?
 
11.10 – 11.40 Zdzisława Cwalińska-Weychert  Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa; Agnieszka Świetlikowska   Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Niejasne okoliczności zdarzeń sprzed kilkunastu lat z udziałem NN, potencjalne źródło wątpliwych roszczeń wobec UFG z art. 448?

11.40 – 12.10 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

12.10 12.30 Paweł Stykowski – Senior Associate w CMS Cameron McKenna, Warszawa   
Jak ochrona konsumenta ułatwia wyłudzanie świadczeń i odszkodowań
 
12.30 – 12.50 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Zaufanie do branży ubezpieczeniowej w aspekcie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
 
12.50 – 13.10 Bartłomiej Chmielowiec  Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa; Paweł Wawszczak  Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy działalności Rzecznika Ubezpieczonych
 
13.10 – 13.30 Piotr Okrasa – Dyrektor ds. Usług brokerskich REMA BROKER Sp. o. o., Warszawa
Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na zaufanie klientów do zakładów ubezpieczeń
 
13.30 – 14.40 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU


Nowe rozwiązania w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej

Moderator: Robert Dąbrowski - Przewodniczący
Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej
Polskiej Izby Ubezpieczeń,
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa
 

14.40 – 15.00 Wojciech Soleniec – Partner Ernst & Young, Warszawa
Projekt nowej bazy zdarzeń i szkód dla ubezpieczeń majątkowych innych niż komunikacyjne oraz ubezpieczeń życiowych

15.00 15.20 Paweł Mirowski – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA, Łódź
Baza Agencyjna PIU jako narzędzie wspomagające eliminację nierzetelnych agentów ubezpieczeniowych

15.20 – 15.50 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

          

Portret wyłudzacza – charakterystyka i trendy

Moderator: dr Marcin Kawiński - Katedra Ubezpieczenia Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 
15.50 – 16.10 Piotr Raubo Dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Przewodniczący Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa; Aleksander Malinowski – Ekspert Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Nadużywanie ochrony ubezpieczeniowej przez konsumentów w ubezpieczeniach majątkowych
16.10 – 16.40 Józef Puzyna – Kierownik Biura Audytu i Ryzyka TUnŻ Cardif Polska SA, Warszawa
Szara strefa nieprawidłowości - ubezpieczenia kredytobiorców
  
16.40 – 17.00 dr Małgorzata Lipowska  – Lekarz Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa; dr Piotr Winciunas – Wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
Nadużycia w dokumentacji medycznej z perspektywy lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
17.00 – 17.20 dr n. med. Jerzy Pobocha Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Przestępczość „białych kołnierzyków” w ubezpieczeniach?
 
17.20 – 17.40 podsumowanie pierwszego dnia Konferencji
18.45           wyjazd uczestników spod Hotelu Radisson BLU
19.00         bankiet – Browar Polski, ul. Dworcowa 20, Szczecin
 
4 kwietnia 2014 r. (piątek)
 
   7.30 – 8.45 śniadanie – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU
   8.50            zbiórka uczestników przed Hotelem Radisson BLU
   8.55            wyjazd uczestników na miejsce warsztatów
 9.10 – 14.30 warsztaty na Torze Gokartowym – al. Wojska Polskiego 237a, Szczecin
 
Scenariusz warsztatów oparty został na programie szkoleń prowadzonych w Akademii Bezpiecznej Jazdy i zrealizowany będzie pod opieką licencjonowanych instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Zajęcia warsztatowe stworzą możliwość rywalizacji, doskonalenia techniki jazdy, jak i uświadomią uczestnikom skutki wypadków, które mogą wydarzyć się na drodze. Warsztaty przeprowadzą specjaliści z Akademii Bezpiecznej Jazdy „Pro Driving Team” oraz firmy gokart.pl. 

Cele warsztatów:
istotne zmniejszenie udziału osób i kierowanych przez nich pojazdów w wypadkach i kolizjach drogowych,
podniesienie i poszerzenie umiejętności właściwego i szybkiego reagowania w sytuacjach  zagrożenia na drodze,
zwiększenie ogólnego komfortu poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Elementy składowe warsztatów:
uczestnicy konferencji zostaną podzieleni na 9 grup, rotacyjne przemieszczających się pomiędzy stacjami:
1) konkurs jazdy sprawnościowej sprawdzający umiejętności kierowców (slalom - próba sportowa) – KIA PICANTO RACE, 
2) Test Steward'a (test wymagający od kierowców płynnej jazdy na wyznaczonym torze), 
3) symulator uderzenia czołowego, 
4) zawody kartingowe (rywalizacja na specjalnie przygotowanym torze – gokart.pl),
5) symulator dachowania, 
6) seans w kinie 5D,
7) prelekcja dotycząca najważniejszych elementów z zakresu kierowania samochodem osobowym: pozycja za kierownicą, techniki operowania kołem kierowniczym i omówienie jego wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu,
8) film szkoleniowy obrazujący powinności kierującego pojazdem w celu bezpiecznego prowadzenie samochodu, m.in.: o znaczeniu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa,
9) lunch na świeżym powietrzu, pod namiotem, w formie piknikowej.
 
14.45              zakończenie warsztatów i konferencji
14.45 – 15.00 powrót do hotelu Radisson BLUOrganiztor  
  

 Partnerzy