XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

VI edycja - rok 2003 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 18-19 lutego 2003 r.
Miejsce: Hotel Radisson SAS, Szczecin

Patronat Honorowy:
prof. dr hab. Jan Monkiewicz
– Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Stanisław Wziątek - Wojewoda Zachodniopomorski

Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sponsor Główny:
Grupa PZU

Sponsorzy:
Compensa
Huk-Coburg
Auto-Ekspert
Heros S. A.

Patronat Medialny:
INFOR wydawca Gazeta Ubezpieczeniowa
Gazeta Prawna
Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja

Patronat Internetowy:
Dziennik Ubezpieczeniowy
Ebroker
Money. pl
Twoje Finanse.net

Tematyka:
problemy prawne zapobiegania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, przestępczość ubezpieczeniowa i uprawnienia zakładów ubezpieczeń, nowe zjawiska w przestępczości ubezpieczeniowej, metody skutecznego ścigania przestępców ubezpieczeniowych i uregulowania prawne z tym związane, nowoczesne formy współpracy ubezpieczycieli z organami ścigania.

Nowa formuła konferencji:
Konferencja została wzbogacona o dyskusyjne sesje panelowe. Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały z poprzednich edycji spotkań, w formie elektronicznej, na dysku CD.

Ilość uczestników: 130 osób


Organiztor  
  

 Partnerzy