XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

IX edycja - rok 2006 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin7-8 marca 2006 r.
Miejsce: Hotel Radisson SAS, Szczecin

Patronat Honorowy:
Zbigniew Ziobro
- Minister Sprawiedliwości RP, Prokurator Generalny RP
prof. dr hab. Jan Monkiewicz - Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Przewodniczący Rady Programowo - Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. dr hab. Stanisław Flejterski
- Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sponsor Główny:   
Grupa PZU     

Patronat Medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Money.pl

Partner Projektu:
GWARANT R.D.

Sesje tematyczne
Konferencja składała się z 3 sesji: sesji plenarnej oraz 2 sesji tematycznych. Nowością tegorocznej konferencji było powołanie 4 zespołów roboczych, które pracowały podczas konferencji.

Warsztaty Plenerowe
Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy mogli uczestniczyć w warsztatach informacyjno - szkoleniowych:
- funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zaprezentowali kryminalistyczne techniki identyfikacji śladów zapachowych,
- funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali metodę gaszenia mgłą (skutkującą brakiem strat będących następstwem użycia tradycyjnych środków gaśniczych),
- dokonano podpalenia trzech samochodów wskazując na ślady pozostawiany przez sprawców zbrodniczych podpaleń. Po wygaszeniu ognia biegły sądowy z zakresu pożarnictwa omówił metodykę prowadzenia oględzin oraz zaprezentował charakterystyczne cechy świadczące o przestępczym spowodowaniu pożaru,
- przedstawiciele firmy AUTOGLASS JAAN zaprezentowali nowatorskie metody napraw szyb samochodowych, kończone wydaniem dożywotniej gwarancji (metoda niskokosztowego likwidowania szkód, koszt naprawy nie przekracza kwoty 100 zł brutto podczas gdy średni koszt wymiany szyby to 700 zł) 
 
Ilość uczestników: 160 osób

Organiztor  
  

 Partnerzy