XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 

X edycja - rok 2007 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 8-9 marca 2007 r.
Miejsce: Hotel Radisson SAS, Szczecin
 
Patronat Honorowy:
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości RP, Prokurator Generalny RP
Marek Bieńkowski – Komendant Główny Policji
Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
 
Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Sponsor Główny:   
PZU S. A.   
 
Patronat Medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa
PUR
TVP3
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Money.pl
 
W pierwszym dniu Konferencji wygłoszono 14 referatów oraz przeprowadzono otwarty panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli wszystkich reprezentowanych Towarzystw Ubezpieczeń. Referaty i wystąpienia opublikowano w formie Materiałów Konferencyjnych, a poruszana tematyka dotyczyła:
- przestępczości ubezpieczeniowej ujawnionej w roku 2005 i 2006 roku,
- przygotowywanych baz danych Polskiej Izby Ubezpieczeń,
- sposobów zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii, Danii i Niemczech,
- nowych tendencji rozwoju przestępczości ubezpieczeniowej,
- współpracy organów prokuratury z firmami ubezpieczeniowymi,
- dostępu Policji do danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową,
- fikcji i prawdy w protokołach z badań instalacji elektrycznych,
- fałszowania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów,
- certyfikacji usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- metod zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej,
- nowoczesnych technologii w walce z wyłudzeniami,
- zastosowania informacji zawartych w numerach VIN w zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej.
 
Nowatorskim rozwiązaniem zrealizowanym w pierwszym dniu Konferencji był panel dyskusyjny. Było to forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, praktykami i teoretykami problemu oraz uznanymi autorytetami w środowisku. Panel był próbą zdiagnozowania dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia ewentualnych porażek oraz areną prezentacji nowych, innowacyjnych rozwiązań. Dyskusję prowadzili przedstawiciele reprezentowanych Towarzystw Ubezpieczeń. Najważniejszy wniosek wypracowany w jej trakcie dotyczył potrzeby zintensyfikowania prac Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie opracowania systemowych rozwiązań organizacyjnych, ułatwiających wymianę informacji pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeń (utworzenie baz danych) oraz aktywniejsze włączenie się do prac PIU przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeń. Podniesiono również niewystarczające wykorzystanie doświadczeń zagranicznych w budowaniu systemowych rozwiązań zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej.   
 
W pierwszym dniu X Konferencji odbyła się Gala Jubileuszowa Honorowego tytułu SECURUS POMERANIAE BENE MERITUS. Powołana Kapituła tego tytułu (pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz dziennikarze pism ubezpieczeniowych) wyróżniła tytułem honorowym:
1. Ministra Sprawiedliwości RP
2. Komendanta Głównego Policji
3. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
4. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
5. prof. nadz. dr hab. Stanisława Flejterskiego - Kierownika Katedry Ekonomii Porównawczej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
6. Grażynę Kosowicz – Pękalę - Doradcę Prezesa PZU S.A.
7. Roberta Dąbrowskiego - Koordynatora w Centrali PZU S.A.
W drugim dniu Konferencji odbyły się warsztaty z zakresu: 
- technik ujawniania zniszczeń powodowanych w pojazdach mechanicznych działaniem wody
- powodziowej – z pokazem zatopienia a następnie wyłowienia auta z Odry,
- sposobów fałszerstw oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych,
- możliwości znacznego ograniczania strat powstałych w następstwie pożarów, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych.
 
W Konferencji brało udział 117 osób reprezentujących 41 instytucji i firm. 
1. Allianz Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
2. AVANSSUR S. A. Oddział w Polsce 
3. Benefia TUM S. A.
4. Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A.
5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
6. Ergo – Hestia S. A.
7. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
8. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
9. LINK 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
10. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
11. PZU S. A.
12. PZU Ukraina 
13. PZU Życie S. A.
14. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.
15. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A.
16. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S. A.
 
Oprócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych instytucji oraz firm: 
1. Polska Izba Ubezpieczeń
2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
3. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
4. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 
5. Komenda Główna Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkie w Szczecinie i Rzeszowie
6. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
7. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
8. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
10. Stowarzyszenie Duńskich Firm Ubezpieczeniowych
11. Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych 
12. Uniwersytet Szczeciński
13. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
14. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
15. Europejski Rejestr Pojazdów
16. Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka z o.o.
17. Biura Ekspertyz Kryminalistyczno - Technicznych w Rzeszowie
18. Gazeta Ubezpieczeniowa
19.  Tygodnik MOTOR
20. Audatex Polska Spółka z o.o.
21. GWARANT R.D.
22. Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa Spółka z o.o.
23. Auto – Ekspert Spółka z o.o.
24. Car Express Service Polska
25. Eurotaxglass`s Polska  Sp. z o.o.
26. AUTOONLINE Spółka z o. o.
27. Conversant Data Polska Sp. z o.o.
28. Audatex Polska Sp. z o.o.
29. TOP ARH S. C.
 
 

Organiztor  
  

 Partnerzy