XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 

XI edycja - rok 2008 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 13-14 marca 2008 r.
Miejsce: Hotel Radisson SAS, Szczecin
 
Patronat Honorowy:
Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości RP, Prokurator Generalny RP
nadinsp. Tadeusz Budzik – Komendant Główny Policji
Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 
Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Partner Główny konferencji:
Grupa PZU S.A.
 
Patronat Medialny:
Gazeta Prawna
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Telewizja Polska Oddział Szczecin
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Money.pl

W pierwszym dniu Konferencji wygłoszono 15 referatów, w tym 4 przez gości zagranicznych z: Portugali, Danii, Norwegii i Szwecji. W drugim dniu konferencji wygłoszono 5 prelekcji. Referaty i wystąpienia opublikowano w formie Materiałów Konferencyjnych a poruszana tematyka dotyczyła:
- metod sprawdzania wiarygodności zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych za granicą,  
- zwalczania oszustw ponad granicami. Badania roszczeń opartych na zgłaszanych  obrażeniach ciała,
- przestępstw związanych z ubezpieczeniami międzynarodowymi, 
- propozycji rozszerzenia instytucjonalnych form zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej,
- wykorzystania narzędzi informatycznych do prewencji i wykrywania wyłudzeń w procesie likwidacji   szkód,
- wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przed sądem,
- możliwości i ograniczeń współpracy Policji i zakładów ubezpieczeń w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej,
- przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, 
- identyfikacji zorganizowanej grupy przestępczej,
- metod wykrywania błędów w opiniodastwie sądowo – psychiatrycznym modelu postępowania w opiniowaniu sądowo – lekarskim w sprawach odszkodowawczych,
- udziału medycyny sądowej w walce z przestępczością ubezpieczeniową, 
- przyczyn rozbieżności w ocenie stopnia cięższości i zakresu następstw zdrowotnych pourazowych pomiędzy lekarzami, orzecznikami towarzystw ubezpieczeniowych a zakładami medycyny sądowej
- wyłudzenia gigantycznego odszkodowania,
- stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych oraz systemów bezpieczeństwa biernego, 
- stosowania biernych zabezpieczeń w pojazdach w praktyce sądowo-lekarskiej,
- wpływu alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu i środków psychoaktywnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz sprawność psychofizyczną kierującego.
W drugim dniu Konferencji odbyła się część warsztatowa: pokazy i jazdy sprawnościowe, z zakresu: 
Praktycznego wykorzystania symulatora zderzeń podczas działań profilaktycznych.
Zobrazowano wartości sił oddziałujących na ciała osób znajdujących się w pojeździe podczas wypadku przy niezapiętym pasie bezpieczeństwa. Podczas pokazu każdy uczestnik konferencji miał możliwość sprawdzenia sił działających na ciało ludzkie podczas zderzenia pojazdów oraz wysłuchania praktycznych uwag dotyczących rozpoznawania użycia pasów bezpieczeństwa podczas oględzin powypadkowych samochodu.   
Pokaz przygotowała i przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Konkurs dla uczestników konferencji: poślizg kontrolowany- pokazy praktyczne z wykorzystaniem trolej. Pokaz przygotował i przeprowadził Pan Mariusz Podkalicki – Dyrektor PRO-DRIVING-TEAM w Szczecinie.
 
W Konferencji brały udział 133 osoby reprezentujące 52 instytucje i firmy. Reprezentowane były 23 towarzystwa ubezpieczeniowe:
 
17. Allianz Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
18. Avanssur S. A. Oddział w Polsce 
19. Stu Ergo Hestia S. A.
20. Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A.
21. Compensa Tu Vienna Insurance Group 
22. Darwin Rhodes Cee Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
23. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
24. Hdi-Gerling Polska S.A.
25. Hdi Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
26. Liberty Seguros Kompania De Seguros Y Reaseguros S. A.
27. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
28. Mak Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o.o.
29. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
30. Pramerica Życie TUiR S.A.
31. Pzu S. A.
32. Pzu Ukraina 
33. Pzu Życie S. A.
34. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Trygvesta Insurance Company Norwegia
35. Signal Iduna Polska TU S. A.
36. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
37. Stu Ergo Hestia S. A.
38. Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S. A.
39. Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A.
   
Prócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych (29) instytucji oraz firm:
 
31. Polska Izba Ubezpieczeń
32. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
33. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
34. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
35. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
36. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 
37. Komenda Główna Policji w Warszawie 
38. Komenda Wojewódzka  Policji w Szczecinie 
39. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
40. Stowarzyszenie Duńskich Firm Ubezpieczeniowych
41. Uniwersytet Szczeciński
42. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
43. Gazeta Prawna
44. Audatex Polska Spółka z o.o.
45. Auto – Ekspert Spółka z o.o.
46. AUTOONLINE Spółka z o. o.
47. Audatex Polska Sp. z o.o.
48. AUTOonline Sp. z o. o.
49. Zakład Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie
50. Zakład Medycyny  Sądowej w Katowicach
51. IASIU 
52. Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
53. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej I Ruchu Drogowego Oddział W Szczecinie
54. Jaan Automotiv Glass Sp. z o. o.
55. Ekspert Ii S. C.
56. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych
57. Larmtjänst Ab, Szwedzka Federacja Ubezpieczycieli 
58. Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne
59. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Organiztor  
  

 Partnerzy