XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

XII edycja - rok 2009 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

 
Termin: 5-6 marca 2009 r.
Miejsce: SCK, Stargard Szczeciński 
 
Patronat Honorowy:
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji
Sławomir Pajor – Prezydent Miasta Stargard Szczeciński
 
 
Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Partner Główny konferencji:
Grupa PZU S.A.
 
Patronat Medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Telewizja Polska Oddział Szczecin
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Money.pl
 
W pierwszym dniu Konferencji wygłoszono 8 referatów oraz przeprowadzono warsztatową sesję wyjazdową dla uczestników i gości konferencji. W drugim dniu obrad wygłoszono 8 prelekcji. Referaty i wystąpienia opublikowano w formie Materiałów Konferencyjnych, a poruszana tematyka dotyczyła:
- modelu współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń Działu I oraz Działu II a instytucjami państwowymi w walce z przestępczością ubezpieczeniową
- wpływu światowego kryzysu na zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej
- przestępstw ubezpieczeniowych na Ukrainie. Specyfiki rynku
- roli zakładów ubezpieczeń w wykrywaniu przestępczości ubezpieczeniowej w szkodach likwidowanych na rzecz UFG. Ośrodka Informacji UFG
- przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach finansowych
- wyników badań Deloitte w zakresie nadużyć gospodarczych za rok 2008
- inicjatywy PIU budowy infrastruktury informacyjnej do celów przeciwdziałania przestępczości na szkodę zakładów ubezpieczeń
- wykorzystania narzędzi ACL do wykrywania oszustw i nadużyć
- stanu zagrożenia zorganizowaną przestępczością samochodową na terenie garnizonu stołecznego
- problematyki fikcyjnych zgłoszeń kradzieży pojazdów
- zgłoszeń kradzieży pojazdów w STU ERGO HESTIA S.A. w 2008 roku. Analizy efektywności wybranych elementów procesu likwidacji
- detekcji i inwestygacji jako podstawowych metod zarządzania ryzykiem przestępczości ubezpieczeniowej w firmie ubezpieczeniowej
- metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach oszustw ubezpieczeniowych
- dochodzenia roszczeń majątkowych przez zakłady ubezpieczeń w procesie karnym
- systemowego zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na przykładzie działań policji Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- przestępczości ubezpieczeniowej w świetle doświadczeń Wyższej Szkoły Policji
 
W pierwszym dniu Konferencji odbyła się część warsztatowa: sesja wyjazdowa konferencji.
Pokaz przygotował i przeprowadził Oddział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie. Podczas pokazu zobrazowano działania pododdziałów zwartych Policji w przywracaniu naruszonego porządku publicznego w kontekście ochrony mienia przed stratami, jakie mogą wystąpić
w wyniku tych działań. Pokazy odbyły się na stadionie sportowym, przy ul. Ceglanej, w Stargardzie Szczecińskim, na który uczestnicy i goście konferencji zostali przetransportowani autokarami.
 
W Konferencji brało udział 100 osób reprezentujących 48 instytucji i firm. Reprezentowane były 24 towarzystwa ubezpieczeniowe:
 
AAP Advance Assistance in Poland
Allianz Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
AUDATEXT Polska Sp. z o. o.
AVANSSUR S. A. Oddział w Polsce 
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A.
COMPENSA TU Vienna Insurance Group 
Concordia Polska TUW
Danish Insurance Association Technical Dept. Kopenhaga
Generali Finanse Sp. z o. o.
HDI-GERLING Polska S.A.
Liberty Seguros Kompania De Seguros Y Reaseguros S. A.
LINK 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
MAK Ubezpieczenia Komunikacyjne Sp. z o.o.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Prevoir VIE Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce 
PZU S. A.
PZU Litwa
PZU Ukraina 
PZU Życie S. A.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A.
TUW SKOK
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.
 
Prócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych 24 instytucji oraz firm: 
Polska Izba Ubezpieczeń
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Prokuratura Okręgowa w Białym Stoku
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie 
Komenda Wojewódzka Policji  w Olsztynie
Komenda Wojewódzka  Policji w Szczecinie 
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
JAAN AUTOMOTIV GLASS Sp. z o. o.
GWARANT
Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
Deloitte Advisory Sp. z o. o.
ACL Systemy Komputerowe - Główka S.A.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem
ISB 4 EUROP
P.U. SPEKTRUM 2
Zarząd Miasta Stargard Szczeciński

Organiztor  
  

 Partnerzy