XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 

XIV edycja - rok 2011 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 10-11 marca 2011 r.
Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin 
 
Patronat Honorowy: 
Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości RP
gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji
Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 
Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Partner Główny: 
Grupa PZU S.A.
 
Główny Partner Merytoryczny:
Polska Izba Ubezpieczeń
 
Sponsor:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 
Patronat Medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Telewizja Polska Oddział Szczecin
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy 
Money.pl
 
Podczas konferencji swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów nadzoru i instytucji ubezpieczeniowych oraz wybitni profesorowie zajmujący się problematyką ubezpieczeniową. 
W ramach konferencji opublikowano, recenzowane przez prof. zw. dr hab. Stanisława Flejterskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały Konferencyjne, zawierające artykuły i prezentacje.
 
Wystąpienia w pierwszym dniu konferencji poświęcone były kancelariom odszkodowawczym – aspektom działalności, współpracy, uczestnictwu w rynku. Moderatorem obrad w I dniu konferencji była Pani dr Anna Bera z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedstawiono jedenaście prezentacji przygotowanych przez praktyków myśli ubezpieczeniowej, o następujących tematach:
- Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej – problemy, trendy, prognozy
prezentacja przedstawiona przez Andrzeja Maciążka – Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń z Warszawy
- Naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa na rzecz zakładu ubezpieczeń – wskazówki praktyczne po zmianach z 2010 r.
prezentacja przedstawiona przez Jacka Jurzyka Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biura Bezpieczeństwa Centrali PZU SA/ PZU Życie SA, Warszawa
- Negatywne i pozytywne aspekty działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych
prezentacja przedstawiona przez Bartłomieja Chmielowca  i Pawła Wawszczaka z Biura Prawnego Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie
- Społeczne aspekty adekwatnych świadczeń ubezpieczeniowych
prezentacja przedstawiona przez dra Marcina Kawińskiego Adiunkta w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
- Dochodzenie  transgranicznych roszczeń ubezpieczeniowych  w kontekście funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych
prezentacja przedstawiona przez dra Dariusza Fuchsa Radcę Prawnego, właściciela kancelarii, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Członka European Insurance Restatement Group z Warszawy
- Kancelarie dochodzenia odszkodowań we współpracy z UFG
prezentacja przedstawiona przez Magdalenę Barcicką Wiceprezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z Warszawy
- Doradcy i pośrednicy odszkodowawczy. Forma uczestnictwa w rynku ubezpieczeń w Polsce 
prezentacja przedstawiona przez Wiesława Zaborowskiego Radcę Prawnego z Warszawy
- Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy ubezpieczyciela
prezentacja przedstawiona przez Jakuba Nawracałę Radcę Prawnego Grupy Concordia z Warszawy
- Rynek Odszkodowań - geneza, teraźniejszość, przyszłość 
prezentacja przedstawiona przez Beatę Karwacką Prezesa Polskiej Izby Odszkodowań z Warszawy
- Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze 
prezentacja przedstawiona przez Bartłomieja Krupę Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z Warszawy
- Współpraca zakładów ubezpieczeń z „kancelariami odszkodowawczymi”, doświadczenia TUiR WARTA S.A. 
prezentacja przedstawiona przez Piotra Piaseckiego Dyrektora Departamentu Compliance i Aleksandra Malinowskiego Senior Menadżera Wydziału Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Departamentu Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
- Przestępczość ubezpieczeniowa – wyniki badań
prezentacja przedstawiona przez dra Piotra Majewskiego z Katedry Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 
Drugi dzień konferencji poświęcony został rozważaniom na temat ochrony danych osobowych i fałszerstwom dokumentacji ubezpieczeniowej. Moderatorem obrad w II dniu konferencji był Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podczas sesji pierwszej, w drugim dniu obrad, zatytułowanej Ochrona danych osobowych zaprezentowano wystąpienia:
- Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS) w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym – metoda czy konieczność
prezentacja przedstawiona przez prof. zw. dr hab. Stanisława Flejterskiego Kierownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
- Wybrane aspekty przetwarzania danych osobowych przez zakłady ubezpieczeń
prezentacja przedstawiona przez Weronikę Kowalik Zastępcę Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
z Warszawy
- Wymiana informacji na cele  przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej 
prezentacja przedstawiona przez mec. Xawerego Konarskiego z Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z Warszawy 
- Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na przykładzie doświadczeń Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
prezentacja przedstawiona przez mł. asp. Leszka Stańczyka z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
 
W drugiej części, II dnia konferencji odbyła się sesja pod tytułem Fałszerstwa dokumentacji ubezpieczeniowej, podczas której przedstawiono następujące prezentacje:
- Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych w świetle doświadczeń BSW KGP
prezentacja przedstawiona przez mł. insp. Piotra Haca Naczelnika Zarządu I BSW Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w Warszawie
- Rozgraniczenie przestępstw oszustwa i fałszowania dokumentów
prezentacja przedstawiona przez prof. zw. dr hab. Piotra Kruszyńskiego z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
- Wiarygodność dokumentacji medycznej w procesie likwidacji szkód i świadczeń
prezentacja przedstawiona przez lek. Waldemara Truszkiewicza Koordynatora ds. Orzecznictwa Lekarskiego Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrali PZU SA/ PZU Życie SA z Warszawy
- Wielowymiarowy system detekcji wyłudzeń. Fałszowanie dokumentów
prezentacja przedstawiona przez Marcina Basiuka Dyrektora Departamentu Strategii Likwidacji Szkód i Piotra Raubo Kierownika Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A. z Warszawy
 
Po zakończonych obradach odbyła się dyskusja a podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Pan Robert Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń z Warszawy
 
W konferencji udział wzięło ponad 150 zaproszonych gości z kraju i za granicy, reprezentujących 75 instytucji i firm. Uczestnicy reprezentowali 35 towarzystw ubezpieczeniowych:
 
1. Allianz Polska TUiR S.A., Warszawa
2. Avanssur S.A. Oddział w Polsce, Warszawa
3. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Warszawa
4. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa
5. BRE Ubezpieczenia TUiR S. A., Warszawa
6. Centrala PZU SA, Warszawa
7. Compensa TU S.A., Warszawa
8. COMPENSA TU SA VIG/ COMPENSA na Życie TU SA VIG, Warszawa
9. Concordia Polska TUW, Poznań
10. Danish Insurance Association, Duńskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli, Hellerup, Dania
11. GENERALI TU S.A., Warszawa
12. Grupa Concordia, Warszawa
13. HDI Asekuracja TU S.A., Warszawa
14. InterRisk TU S.  A. Vienna Insurance Group, Warszawa
15. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, Warszawa
16. LINK4 TU S.A., Warszawa
17. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa
18. Polski Związek Motorowy TU S.A., Warszawa
19. Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A., Warszawa
20. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
21. PZU S.A., Szczecin
22. PZU S.A., Warszawa
23. PZU SA/ PZU Życie SA, Poznań
24. PZU SA/ PZU Życie SA, Warszawa
25. PZU Ukraina
26. Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU SA, Gdańsk
27. Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU SA, Wrocław
28. SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A., Warszawa
29. SKOK TUW, Sopot
30. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. , Sopot
31. UAB DK „PZU Lietuva” / PZU Litwa
32. UNIQA TU S.A., Łódź
33. WARTA 24Plus Sp. z o.o., Warszawa
34. WARTA S.A. TUiR, Warszawa  
35. Warta S.A. TUnŻ, Warszawa
 
Prócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych 40 instytucji oraz firm: 
1. Auto-Ekspert Sp. z o.o., Warszawa
2. Biuro Obsługi Biznesu S.C., Warszawa
3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
4. Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Szczecin 
5. Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Warszawa
6. Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX Sp. z o. o., Rzeszów
7. Control Expert Gmbh, Langenfeld, Niemcy
8. ControlExpert Polska Sp. z o. o., Warszawa
9. Deloitte Business Consulting S. A., Warszawa
10. Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
 Warszawa
11. Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Warszawa
12. ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o. o., Warszawa
13. Europejskie Centrum Odszkodowań S. A., Legnica
14. Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
15. Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Warszawa
16. Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
 Szczecińskiego
17. Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń
18. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
19. Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana
 Wyszyńskiego, Warszawa
20. Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
21. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
22. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
23. Komenda Wojewódzka Policji, Łódź
24. LCS-LOSS Control Service Sp. z o. o., Warszawa
25. LOGISFERA NOVA Sp. z o. o., Sopot
26. NORD Partner Sp. z o.o., Toruń
27. Ogma Sp. z o.o., Warszawa
28. „P i K” Piotr Kwiatkowski Usługi Pomocnicze Dla Towarzystw Ubezpieczeń Przy Likwidacji Szkód, Warszawa
29. Pion Prawno-Legislacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
30. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Warszawa
31. Polska Izba Odszkodowań, Warszawa
32. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Warszawa
33. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
34. PROTECTOR Sp. z o. o., Szczecin
35. SAS Institute Sp. z o. o., Warszawa
36. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych ALTER EGO, Warszawa
37. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa
38. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
39. GWARANT S.C. Biuro Likwidacji Szkód, Stargard Szczeciński
40. Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom


Organiztor  
  

 Partnerzy