XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

XVI edycja - rok 2013 

Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"

Termin: 14-15 marca 2013 r.
Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin   
 
Patronat Honorowy:
Jarosław Gowin
- Minister Sprawiedliwości RP 
nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji 
Marcin Zydorowicz - Wojewoda Zachodniopomorski 
Jan Grzegorz Prądzyński - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń   

Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Partner Główny: 
PZU S.A.   
 
Główny Partner Merytoryczny: 
Polska Izba Ubezpieczeń   
 
Sponsorzy: 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
SKOK Ubezpieczenia TU S.A.   
 
Patronat Medialny: 
Gazeta Prawna 
Gazeta Ubezpieczeniowa 
Miesięcznik Prawo Europejskie w Praktyce 
Telewizja Polska Oddział Szczecin 
Dziennik Ubezpieczeniowy 
Miesięcznik Ubezpieczeniowy 
KarierawFinansach.pl  
 
Temat wiodący
XVI edycję Międzynarodowej Konferencji poświęciliśmy przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej w procesie ubezpieczeniowym. Do współpracy przy tworzeniu tej cennej inicjatywy zaprosiliśmy przedstawicieli m.in. takich obszarów jak: aktuariat, underwritting, audyt, przedstawicieli działów prawnych i sprzedaży, konstruujących OWU, etc. Konferencja w Szczecinie służy wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami zakładów ubezpieczeń w zakresie ujawniania i skutecznego przeciwdziałania zjawiskom przestępczym w ubezpieczeniach a także skutecznej współpracy przedstawicieli instytucji zajmujących się ściganiem tych zjawisk. Organizacja konferencji przyczyniła się do prowadzenia efektywnej profilaktyki dotyczącej oszustw ubezpieczeniowych i pozwoliła na wypracowanie metod działania służących wykrywaniu przestępstw. Nagłośnienie problemu, wymiana informacji oraz doświadczeń pozwoliły skuteczniej przeciwdziałać przestępczości ubezpieczeniowej, w tym także zorganizowanej. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów administracji państwowej, administracji rządowej oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku ubezpieczeń zyskali kolejną okazję do wypracowania zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej.   W konferencji udział wzięli prezesi i członkowie zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, dyrektorzy departamentów audytu wewnętrznego i kontroli, dyrektorzy i kadra zarządzająca działami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości ubezpieczeniowej oraz likwidacją szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych, dyrektorzy oddziałów, naczelnicy kontroli, przedstawiciele policji  i wydawnictw  branżowych. Uczestnikami konferencji byli także doktoranci i studenci wyższych uczelni.    W konferencji udział wzięło ponad 160 uczestników oraz gości z kraju i z zagranicy, reprezentujących 79 instytucji i firm – załącznik nr 3. Uczestnicy reprezentowali 32 towarzystwa ubezpieczeniowe:
 
1. AVANSSURE S.A. Oddział w Polsce, Warszawa 
2. AVIVA Sp. z o. o., Warszawa 
3. AVUS POLSKA Międzynarodowa Regulacja Szkód Sp. z o. o., Wrocław 
4. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Warszawa 
5. Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce, Lublin 
6. Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce, Warszawa 
7. Compensa TU na Życie SA VIG, Warszawa 
8. Concordia Ubezpieczenia 
9. GENERALI TU SA, Warszawa 
10. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Warszawa 
11. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA, Wrocław
12. Liberty Seguros Companie de Seguros y Reaseguros Oddział w Polsce S.A., Warszawa 
13. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Warszawa 
14. Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA, Warszawa 
15. PZU SA, Warszawa 
16. PZU SA/PZU Życie SA w Szczecinie 
17. PZU SA/PZU Życie SA, Warszawa 
18. PZU Ukraina  
19. PZU Życie SA, Warszawa  
20. Signal Iduna Życie Polska TU S.A., Warszawa  
21. Skandia Życie TU S.A., Warszawa  
22. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., Sopot  
23. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A., Warszawa  
24. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", Warszawa  
25. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, Sopot  
26. TUiR Allianz Polska S.A., Warszawa  
27. TUiR WARTA S.A., Warszawa  
28. TUiR WARTA S.A./ TUnŻ WARTA S.A., Warszawa  
29. TUW Pocztowe, Warszawa  
30. UAB DK PZU, Litwa  
31. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Łódź  
32. WTUŻiR Concordia Capital SA, Poznań  
  
Prócz przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych 47 instytucji oraz firm: 
 
1. Agencja Bezpieczeństwa Biznesu „ALFA”, Radzymin  
2. Alior Bank S.A., Warszawa  
3. ANTAL International Sp. z o. o., Warszawa  
4. AUDATEX Polska Sp. z o. o., Poznań 
5. Biuro Detektywistyczne KRUK S.A., Wrocław  
6. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa  
7. Biuro Spraw Wewnętrznych, Wydział w Katowicach  Komendy Głównej Policji, Warszawa  
8. CED Poland Sp. z o. o., Wrocław  
9. CEO GLOBAL SERVICES TV s. r. o., Bratysława  
10. CLAIM Service Sp. z o. o., Wrocław  
11. CMS Cameron McKenna, Warszawa  
12. ControlExpert Polska Sp. z o. o., Warszawa  
13. Crawford Polska Sp. z o.o., Warszawa  
14. Dittmajer i Wspólnicy Sp. k., Poznań  
15. Ernst & Young, Warszawa  
16. FRISS Rozwiązania ds. przestępstw i ryzyka, Utrecht, Holandia  
17. GAZETA PRAWNA, Warszawa  
18. GWARANT S. C., Stargard Szczeciński  
19. Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
20. INVENIT Biuro Dochodzeń Ubezpieczeniowych, Warszawa  
21. Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Tomasza Kaczarewskiego, Szczecin  
22. Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  
23. Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń  
24. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  
25. Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa  
26. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  
27. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie  
28. Larmtjänst International Szwecja; Insurance Europe  
29. LCS Loss Control Service Sp. z o. o., Warszawa 
30. LOGISFERA FI Sp. z o. o., Sopot 
31. MAK Ubezpieczenia Sp. z o. o., Warszawa  
32. P i K Piotr Kwiatkowski Usługi Pomocnicze dla Towarzystw Ubezpieczeń przy Likwidacji Szkód, Warszawa  
33. P.U. SPEKTRUM 2, Myszków  
34. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa  
35. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Warszawa  
36. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, Warszawa  
37. QUALENT SOFTWARE Sp. z o. o., Warszawa  
38. Redakcja Dziennika Ubezpieczeniowego, Warszawa  
39. Reso Europa Service Sp. z o.o., Suwałki  
40. Sollers Consulting Sp. z o. o., Warszawa 
41. Spółdzielnia Usługowa VIG EKSPERT w Warszawie  
42. SSH Polska Sp. z o.o., Warszawa  
43. Telewizja Polska, Warszawa  
44. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., Warszawa
45. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 
46. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
47. Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 
 
 

Organiztor  
  

 Partnerzy